ŽIADOSŤ O PODPORU

uvod

Rodinné centrum Paletka je občianske združenie sídliace v Rajci, ktoré druhým rokom vytvára komunitný a zmysluplný priestor rodinám s malými deťmi. Mamičky od počiatku sprevádza ich najdôležitejšou úlohou v živote dieťaťa prostredníctvom podpornej skupiny, kde sa môžu dozvedieť viac o dojčení, nosení, fyzioterapii, zdravej výžive a čo to i psychológii pod vedením odborníka na danú tému. Deti majú možnosť zmysluplne tráviť čas v herni, na krúžkoch (múdre hranie, enviro či folklór) a výletoch. A o tom, že si i tatinkovia nájdu svoje aktivity, svedčí svojpomocne zrealizované obľúbené ihrisko pre deti, zrekonštruovaná telocvičňa a herňa.

V roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať niekoľko milých aktivít ako prednáška Čo jedia zdravé deti, Deň bosej chôdze, viaceré tvorivé dielne pre deti, adventné tvorivé dielne pre mamičky, privítanie Mikuláša, zúčastnenie sa Medzinárodného týždňa nosenia detí, denný letný tábor a spoločné výlety...

A my veruže nekončíme 😊... v roku 2018 nás čaká realizácia lezeckej steny pre deti, nové krúžky ako tanečný, Vedou spoznávame svet, Matematika hrou, rozšírene aktivít vhodných i pre staršie generácie a zapojenie sa do viacerých komunitných projektov.

Na všetky z plánovaných aktivít je potrebné naše úsilie a vaša podpora. Preto Vás prosíme o 2% z vašich daní.

Dajme deťom viac...

Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

Rodinné centrum Paletka


Tlačivo "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" na stiahnutie tu: TLAČIVO
Žiadosť o podporu aj s fotografiami z akcií tu: ŽIADOSŤ

uvod

Otváracie hodiny:

9:30-10:15 10:15-11:00 15:30-16:15 16:15-17:00 17:00-17:45
Pondelok Podporme sa navzájom Podporme sa navzájom
Utorok Herňa podľa počasia Herňa podľa počasia Herňa podľa počasia
Streda Mama mame Mama mame Enviro krúžok Enviro krúžok
Štvrtok Fit na materskej Herňa podľa počasia Herňa podľa počasia Herňa podľa počasia
Piatok Múdre hranie Múdre hranie Folklórny krúžok st. Folklórny krúžok ml.
Sobota

Aktivity:

Múdre hranie

Rozvíjanie intelektuálnych schopností dieťaťa do troch rokov prostredníctvom zmysluplných hračiek v snahe zapojiť montessori prístup.
Cena: 3 € za 2 hodiny
Max. počet: 6 detí
Nahlasovanie: FB alebo mail deň vopred

Podporme sa navzájom

Podporná skupina mamičiek mladších detí, rozoberajúca vždy konkrétnu problematiku pod vedením rôznych odborníkov (napr. kojenie, výživa, šatkovanie, pohyb dieťatka...)
Cena: 3 € za 2 hodiny
Max. počet: neobmedzene
Nahlasovanie: FB alebo mail do nedele večera, téma zverejnená v piatok

Mama mame

Odskúšanie zrelosti dieťaťa do troch rokov a jeho schopnosti byť v kolektíve bez mamy pod vedením jednej z našich šikovných mamičiek, zároveň čas pre rodičov vybaviť si čo sa inak nedá :)
Cena: 3 € za 2 hodiny
Max. počet: 5 detí
Nahlasovanie: FB alebo mail deň vopred

Fit na materskej

Cvičenie pre mamičky v príjemnom kolektíve pod vedením profi trénera Patrika Holešu
Cena: 3 € za 1 hodinu
Max. počet: 8, bez stráženia, ale s možnosťou zobrať si drobcov so sebou
Nahlasovanie: FB alebo mail deň vopred

Folklórny krúžok

Nachádzanie záľuby v slovenských tradíciách a zvykoch prostredníctvom folklóru pod záštitou súboru Studničky.
Cena: 40 € za 1/2 roka
Max. počet: 10 na hodinu
Nahlasovanie: osobne alebo mail
Vek detí: 2 skupiny podľa schopností čítať

Enviro krúžok

Poznávanie prírody deťmi hravou formou priamo v teréne (podľa počasia) pod vedením Evky Stankovej z OZ Tilia.
Cena: 40 € za 1/2 roka
Max. počet: 10 na hodinu
Nahlasovanie: osobne alebo mail